Verejné obstarávania

Názov verejného obstarávania:
Vzdelávanie zamestnancov v spoločnosti BIOMIN, a.s..

Stručný popis:

Predmetom zákazky je poskytnutie služby – vzdelávanie zamestnancov v spoločnosti BIOMIN, a.s.. Podrobný opis predmetu zákazky je špecifikovaný v Prílohe č.1  – Opis predmetu zákazky.

Ponuky sa predkladajú len elektronicky na mail: tomasikova@biomin.sk

Termín na predkladanie ponúk: do 04.06.2024 do 24:00 hod.

NA STIAHNUTIE:

Výzva na predkladanie ponúk_Vzdelavanie zamestnancov

Príloha č. 1 – Opis predmetu zakazky_Vzelavanie zamestnancov

Príloha č. 2 – Špecifikácia ceny_Vzelavanie zamestnancov