Verejné obstarávania

1. VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác vrátane súvisiacich dodávok a služieb pre výmenu vzduchotechniky vo výrobnej hale firmy BIOMIN, a.s. v obci Cífer.

Termín na predkladanie ponúk : do 27.03.2020 do 16:00

*Z dôvodu, že osoba podľa § 8 ZVO v predmetnej zákazke obdržala žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov, predlžuje lehotu na vypracovanie a predloženie ponúk do 17.04.2020.

Z dôvodu aktuálnej situácie budeme akceptovať aj ponuky zaslané mailom vo forme skenu. Prosím o zaslanie ponúk na email: tomasikova@bio-min.sk vo vyššie uvedenom termíne.

NA STIAHNUTIE:

Výzva na predkladanie ponúk vzduchotechnika
Prílohy k výzve vzduchotechnika Biomin a.s.