Zmluvná výroba výživových doplnkov

Máme pripravené výrobné kapacity, ktoré uspokoja náročné
požiadavky malých aj veľkých odberateľov.

Adjustácia

Prispôsobenie vyrobeného produktu pre tú ktorú formu, krajinu, akciu, sezónu alebo obdobie roka je našou silnou stránkou.

Proces adjustácie skutočne závisí len od výberu zákazníka a u nás dostane jeho výrobok nový alebo doplňujúci atraktívny vzhľad. Adjustáciu vieme vykonať aj pre režimy GMP s následnou reserializáciou a potrebnou GMP dokumentáciou. Obaly, letáky, vzorky, hromadné balenia vieme samostatne a plnohodnotne zabezpečiť, tak meniť a dopĺňať produkt podľa potreby klienta.