Zmluvná výroba výživových doplnkov

Máme pripravené výrobné kapacity, ktoré uspokoja náročné
požiadavky malých aj veľkých odberateľov.

Fľaškovanie

Testovanie a výroba prototypov

V Biomine ponúkame kompletný servis spojený s výrobou lieku alebo výživového doplnku.

Realizujeme výrobu aj v malom objeme (prototypová výroba), vhodnú v prípadoch, keď chcete svoje produkty otestovať na malej vzorke zákazníkov, alebo pre potreby vedeckých štúdií. Z tohto dôvodu ponúkame individualizovanú výrobu od 300 kapslí, tabliet. Aj tie najmenšie šarže opúšťajú Biomin so 100% kvalitou, vďaka systému práce SVP (GMP) + ISO a so zárukou nášho mena. V novej modernej hale Biomin vykonáva všetky výrobné operácie nezávisle, s pravidelnou kontrolou prostredia a strojov a dodržiavania zásad správnej výrobnej praxe a platnej certifikácie.

Zároveň klientom ponúkame komplexnú legislatívnu oporu a konzultačnú činnosť pri tvorbe produktov. Garantujeme súlad výrobkov so všetkými predpismi jednotlivých štátov EU.

Poradíme s výberom vhodných obalov, zabezpečíme grafické návrhy a všetky nutné a zákonné analýzy pre podanie registrácie. Samozrejmosťou je finálne podanie registračnej žiadosti ako v SR tak zahraničí a listovanie nového produktu do vyžadovaných databáz.

Ak využijete náš komplexný servis, tak nami expedovaný produkt môžete začať priamo ponúkať svojim klientom a predávať.