Kontakt

BIOMIN, a.s.

Potočná 1/1, 919 43 Cífer

Tel.:+ 421 33 55 99 660

E-mail: obchod@bio-min.sk

Identifikačné údaje:
IČO: 00681725
IČ DPH: SK2020390262

BIOMIN, a.s. Cífer zapísaný v obchodnom registri
Okresného súdu Trnava, odd. SA, vl. 65/T

V prípade, že chcete nahlásiť podozrenie na nežiaduci účinok na jeden z našich produktov, pokračujte prosím TU.