Ako sme začínali

História spoločnosti

Biomin a.s.

Sme slovenská farmaceutická spoločnosť so sídlom v Cíferi.

Naša história sa začala písať v júni roku 1990, kedy sme založili spoločnosť so zameraním na výrobu lieku ako biopreparátu s vysokým obsahom vápnika, vyrábaného z vaječných škrupín.

V priebehu dvoch rokov sme vybudovali výrobné a administratívne priestory a s výrobou a distribúciou našich výrobkov sme začali v roku 1991.

Ľudia, ktorí to začali

Zrod našej spoločnosti je spojený s menom veterinárneho lekára Karola Micháleka ( 1.1.1922 – 1.1.1993) , ktorý pôsobil v okrese Trnava v rokoch 1949 – 1993 a svoju odbornú činnosť zameral na chov a choroby hydiny.

A práve MVDr. Karol Michálek prišiel s myšlienkou ako využiť odpadové vaječné škrupiny a dokázal túto myšlienku zrealizovať vďaka úzkej spolupráci so Západoslovenskými hydinárskymi závodmi v Cíferi.

Pomocou zložitej a unikátnej technológie dokázal vyrobiť jedinečný produkt – prírodný vápnik z vaječných škrupín.

To sme my

Sme jediný výrobca prírodného vápnika z vaječných škrupín v strednej Európe.

Na výrobu, farmaceutické spracovanie a využitie vaječných škrupín vlastníme európsky a americký patent. Taktiež aj technológia výroby je chránená viacerými patentami.

Vďaka dlhoročným skúsenostiam poznáme spotrebiteľov, domáci aj zahraničný trh. Naše výrobky nájdete doma na Slovensku, ale exportujeme ich aj do Českej republiky, Poľska, Holandska, Rakúska a na stredný Východ. Sme členom Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory a Asociácie GENAS.

Certifikáty

Technológia výroby je v našej spoločnosti chránená viacerými patentami.

Vápnik sa vyrába špeciálnou technológiou, pri dodržaní podmienok Správnej výrobnej praxe. To znamená, že je kontrolovaný pri vstupe, počas procesu výroby, ale aj pri výstupe. Pri výrobe nepoužívame žiadne chemické látky.

Pri výrobe vápnika využívame inovatívny proces, pri ktorom získavame mikronizovaný vápnik z vaječných škrupín. Mikronizovaný vápnik je pre ľudské telo ideálny, pretože jeho častice sú dostatočne malé, aby sa cez tenké črevo dostali do celého organizmu. Takto vyrobený vápnik je čisto prírodný, bez chemických a pomocných látok.

Sme držiteľmi týchto certifikátov:

  1. Certifikát o držiavaní správnej výrobnej praxe výrobcom
  2. Certifikát správnej výrobnej praxe
  3. Povolenie na výrobu veterinárnych liekov
  4. Povolenie na výrobu liekov

Referencie

  • BioBran
  • Bioveta
  • ONgroup
  • Emerex
  • Medicafarm
  • Moringa Caribbean s. r. o