Zmluvná výroba výživových doplnkov

Máme pripravené výrobné kapacity, ktoré uspokoja náročné
požiadavky malých aj veľkých odberateľov.

Injektovanie

V Biomine si zakladáme na poctivosti voči našim klientom a zákazníkom.

Veľmi dôsledne dbáme na zloženie nášho produktu a všetky dôležité informácie, ktoré klient / zákazník potrebuje vedieť o produkte, dlhodobo uchovávame a máme k dispozícii. Takýto dôležitý je aj údaj o dátume „spotrebujte minimálne do“ a čísle šarže. Tieto informácie uvádzame v súlade s platnou európskou legislatívou (NARIADENIE (EÚ) č. 1169/2011). Pre našich klientov poskytujeme možnosť ich produkt označiť na našich zariadeniach s prípadným alebo bez následného balenia. Zároveň na základe týchto dát vedieme potrebnú dokumentáciu o celom priebehu výroby a kvalite lieku/doplnku a následne 3 roky skladujeme kontra vzorky pre akékoľvek budúce doplňujúce otázky ohľadne kvality alebo stability toho ktorého výrobku.