RASTOVÝ ŠPURT – keď deti rýchlo rastú

14. mája 2021

Rastové bolesti pociťujú zväčša deti a dospievajúci v období puberty. V týchto vývinových obdobiach dokáže telo narásť až o niekoľko centimetrov mesačne, kedy zvykneme hovoriť, že sa dieťa vytiahlo. A práve tento proces môžu sprevádzať bolesti, na ktoré sa deti zvyknú sťažovať a budia ich najmä v noci zo spánku. Obdobie tzv. rastového špurtu pochopiteľne kladie na organizmus dieťaťa zvýšené nároky a je potrebné zvýšiť denný prísun vápnika, ktorý telo spotrebováva pri rýchlejšom raste kostí. K zmierneniu takýchto bolestí môžete prispieť vhodnou kombináciou vápnika a vitamínov D3.

Koľko vápnika denne je potrebné prijať v detstve a v období dospievania?

Vek Odporúčaná denná dávka vápnika
Deti 0 – 6 mesiacov 400 mg
6 mesiacov – 1 rok 600 mg
1- 5 rokov 800 mg
6-10 rokov 800 mg – 1200 mg
Dospievajúci 11 – 24 rokov 1200 mg – 1500 mg