Dnešným dňom je všetko opäť inak.

5. Septembra 2022

V dnešný deň začína kolaudácia našej novej haly pre farmaceutickú výrobu. Po dvoch extrémnych rokoch (covidových) sme ukončili výstavbu a už sa nevieme dočkať ,kedy v nej začneme s produkciou našich produktov pre vás.

Naša nová hala spĺňa tie najprísnejšie kritéria pre farma výrobu, plne rešpektuje všetky aktuálne platné nariadia SVP ( GMP) praxe a je pre našu spoločnosť míľnikom. Zásadným spôsobom rozšíri naše možnosti a prinesie nové prírodné produkty pre vás.